Friday, October 24, 2014

Perjumpaan ibu bapa tahun 5

Satu perjumpaan telah diatur antara guru-guru matapelajaran teras dengan ibubapa pelajar tahun 5 2014 yang akan menjadi calon UPSR tahun 2015.    Dalam perjumpaan tersebut guru-guru telah memberi penerangan tenttang kerja rumah yang perlu anak-anak siap kan sepanjang cuti nanti.

Pelajar-pelajar juga telah diarahkan untuk menghantar helaian soalan ke sekolah disepanjang cuti dengan tarikh yang ditetapkan.